SKOP KERJA

  1. Membantu menyampaikan maklumat kepada masyarakat tentang manfaat dan kepentingan Perancangan Harta Islam.
  2. Membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan harta pusaka.
  3. Membantu dalam memberi khidmat nasihat yang bersesuaian dengan keadaan individu dan keluarga yang sememangnya mempunyai keperluan yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain.
  4. Membantu masyarakat Islam membuat wasiat peribadi yang bersesuaian dengan keperluan undang-undang serta berlandaskan prinsip syariah Islam.