• Menyediakan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan maklumat berkaitan Perancangan Harta Islam.
  • Menyediakan tempat untuk para Perancang Harta Islam berkongsi maklumat antara satu sama lain.
  • Menyediakan khidmat nasihat berkaitan perancangan harta pusaka secara percuma kepada masyarakat.
  • Menarik lebih ramai masyarakat supaya bersegera membuat perancangan harta.
  • Menyediakan peluang kepada individu yang berminat untuk menyertai WarisanHarta.com dalam memberi khidmat perancangan harta Islam di Malaysia.